⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Jaider Rodrigues de Paulo

Jaider Rodrigues de Paulo valmistui lääkäriksi Brasiliassa Belo Horizonten yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta erikoisaloinaan psykiatria, homeopatia ja sairaalan johtaminen. Hän on yksi Minas Geraisin lääketieteellis-spiritistisen yhdistyksen AMEMG:in perustajajäsenistä. Toimittuaan kyseisen yhdistyksen johdossa 21 vuoden ajan hän on nykyisin sen kunniapuheenjohtaja. Hän on työskennellyt vuosikymmenten ajan psykiatrisessa sairaalassa Hospital Espírita André Luizissa apulaislääkärinä sekä johtavana ylilääkärinä.

Tohtori Jaider toimii nykyään psykiatrina ja psykoterapeuttina Instituto de Assisténsia Psiquica Renascimentossa Belo Horizontessa. Hän on naimisissa, seitsemän lapsen isä ja kuuden lapsenlapsen isoisä. Spiritismin puolestapuhujana hän on osallistunut alan sekä kansallisen, että kansainvälisen tason luentoihin, seminaareihin ja kongresseihin. Hän on myös osallistunut seuraavien toistaiseksi suomentamattomien kirjojen (kustantaja AME Brasil) kirjoittamiseen: 
- Porque adoesemos (Miksi sairastumme)
- O homem sadio (Hyvinvoiva ihminen)
- Desafios en saúde mental (Mielenterveyden haasteet)
- Hospital Espírita André Luíz - um lar de Jesus (Spiritistinen sairaala André Luíz - eräs Jeesuksen koti)
- Saúde e Espiritismo e Depressão (Terveys ja Spiritismi ja Masennus)