Kommunikointeja tuonpuoleisesta 

Tänä päivänä on tarjolla lukemattomia meediokyvyn [3] (ts. kanavoinnin) kautta saatuja kirjoituksia, joiden moraalin ja tietämyksen taso vaihtelee todella paljon. Näistä kommunikoinneista onkin syytä muistaa seuraava Henkien Kirjassa esitetty huomio:

 ”Muodostakaa siis mielipiteenne Hengistä [2]⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ niiden opetuksien puhtauden kautta. Älkää unohtako, että Henkien [2] keskuudessa on niitä, jotka eivät vielä luopuneet ajatusmalleista, joita ottivat mukaansa ruumiillisesta elämästä. Ymmärtäkää erottaa tällaiset niiden kielenkäytöstä. Muodostakaa niistä mielipide sen yhdistelmän mukaan, mitä ne teille kertovat. Nähkää, onko niiden ajatusmalleissa loogista kytkentää ja paljastuuko niistä tietämättömyyttä, ylpeyttä tai pahantahtoisuutta. Tiivistetysti sanottuna: nähkää, onko niiden sanoissa aina tietämyksen tunnusmerkkejä, joita todellinen ylemmyys ilmaisee.”

Tälle sivulle kootut Henkien [2] viestit ovat pelkästään hyväntekeväisyydestään tunnettujen meedioiden [12] kirjoittamia. Tarkastelemalla näiden meedioiden [12] vaatimattomuutta ja uhrautuvaisuutta lähimmäisen auttamiseksi, sekä heidän kauttaan ilmaisseiden Henkien [2] kielenkäyttöä, kukin voi arvioida näiden kommunikointien korkeaa moraalia.

Unohdetut almut

Anna mitä voit antaa, sillä tavalla jolla voit antaa ja niin paljon kuin voit antaa – toisten hyväksi – mutta muista aina nämä unohdotetut almut…

Veljellinen äänensävy niiden kanssa, jotka eivät sinua miellytä…

Ystävällinen hymy odottamattomalle vieraalle…

Hyväntahtoinen hetki ystävän valistamiseksi…

Lohduttava keskustelu henkilön kanssa, jonka läsnäolo on sinulle vastenmielinen…

Jalomielinen hiljaisuus niiden provokointien edessä, jotka eivät vielä sinua ymmärrä…

Pieni ystävällinen ele yleisellä tiellä…

Rakentava huomautus niiden puolesta, jotka eivät ole läsnä…

Yksinkertainen palvelus tuntemattomille ihmisille…

Rukous sinua vastustavien puolesta…

Huomaavaisuus ikääntyneimpiä kohtaan…

Suojelu lapselle…

Pikainen visiitti sairasta katsomassa…

Sydämmellinen viestilappu kannustusta tarvitsevalle veljellesi…

Hellyydenosoitus kotona…

Apu masentuneille…

Optimistinen sana sinua kuulevalle…

Kehittävä lukeminen…

Kunnioitus tuntemattomia asiantiloja kohtaan…

Luonnon auttaminen…

Pyyteetön yhteistyö hyvässä…

Älä etäänny kaikille siunatusta työstä.

Todellisen veljellisyyden pienet spontaanit eleet ovat varmat perustukset valon ja rakkauden valtakunnan rakentamisessa.

                                           Scheilla
                                           (Kirjoittanut meedion  – Francisco Cândido Xavierin – välityksellä)
                                           Lähde: Seguindo Juntos, Francisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos

RUKOUS

Herra, opeta meitä:

Rukoilemaan työtä unohtamatta;

Antamaan katsomatta kenelle antaa;

Palvelemaan kysymättä mihin asti;

Kärsimään ketään loukkaamatta;

Edistymään vaatimattomuutta menettämättä;

Kylvämään hyvää ajattelematta seurauksia;

Antamaan anteeksi ilman ehtoja;

Käymään eteenpäin vaikeuksia laskematta;

Katsomaan ilman ilkeyttä;

Kuuntelemaan ilman aiheita turmelematta;

Puhumaan loukkaamatta;

Ymmärtämään lähimmäistä vaatimatta että itsekin saisi osakseen ymmärrystä toisten puolelta;

Kunnioittamaan lähimmäisiään itse arvonantoa vaatimatta;

Oman velvollisuutensa lisäksi antamaan parhaansa ilman että siitä pyytäisi tunnistusta.

Herra, vahvista meitä kärsivällisyyteen muiden vaikeuksia kohtaan, samoin kuin me tarvitsemme toisten kärsivällisyyttä meidän vaikeuksiamme kohtaan;

Auta meitä ennenkaikkea tunnistamaan että meidän kaikista korkein onnemme tulee muuttumattomasti olemaan Teidän tarkoitusperienne täyttäminen, missä ja kuinka tahansa Te tahdotte, tänään, nyt ja aina.

Emmanuel
(Kirjoittanut meedion [12]  – Francisco Cândido Xavierin – välityksellä)

Lähde: A Semente De Mostarda, Francisco Cândido Xavier