Jaider Rodrigues de Paulo

Terve mieli

Spiritistisen psykiatrin päivittäisiä merkintöjä

Tässä teoksessa brasilialainen psykiatri Jaider Rodrigues de Paulo esittelee meille 47 potilaskertomusta kliinisen psykiatrian vastaanotoltaan sekä työvuosiltaan spiritistisessä psykiatrian sairaalassa Hospital Espírita André Luizissa Belo Horizontessa, Brasiliassa. 

Jaider Rodrigues de Paulo yhdistää tieteellisen ja henkisen lähestymistavan psykiatrisissa häiriötiloissa, joihin linkittyy henkisinä osatekijöinä muun muassa yksinkertaista obsessiota, hullaantumista ja henkistä tai fyysistä alistamista, häiriintynyttä meediokykyä, masennusta, psykooseja sekä henkilökohtaisia tai perhetason ongelmia. Tällä tavoin hän auttaa meitä ymmärtämään, miten voisimme saavuttaa terveen mielen ja mikä taas pitkittää mielenterveyden ongelmiamme.

Tohtori Jaider antaa meille mutkattomalla mutta syvällisellä kirjoitustyylillään arvokkaita oppitunteja lääketieteellisspiritistisestä lähestymistavasta mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kokonaisvaltaisen terveyden saavuttamisessa. Potilaskertomusten esittelyä täydentävät kirjan lukemattomat lisätietoja sisältävät alaviitteet, liitteet sekä Allan Kardecin ja Henki André Luizin tekstien siteeraukset, jotta lukija pystyisi syventämään tietämystään kirjailijan käsittelemiltä aihealueilta. Tämä teos on erittäin hyödyllinen kaikille mielenterveyspotilaille ja heidän läheisilleen, terveydenhoitoalan opiskelijoille ja alan ammattilaisille.

Kirjailijan antamaa lisätietoa teoksen sisällöstä:

Potilaiden antamaa ehdotusta hyödyntääkseni päätin kirjoittaa joistakin psykiatristen vastaanottojeni kokemuksista Hospital Espírita André Luizissa, Hospital Galba Vellosossa ja Instituto Raúl Soaresissa Belo Horizontessa, Brasiliassa.

Nämä ovat todellisia potilaskertomuksia, joista olemme muuttaneet vain asianosaisten nimet, sillä muutamat heistä elävät edelleenkin keskuuteemme jälleensyntyneinä. Nämä potilaskertomukset voivat toimia esimerkkeinä, neuvoina ja varoituksina muille ihmisille, oli sitten kyse mielenterveyspotilaista tai ei. Joidenkin hoitamieni potilaiden kohdalla saavutettiin onnistunut terapeuttinen vaste, toisten kohdalla taas ei. Suurin osa potilaista sai kuitenkin huomattavaa hyötyä henkisten asioiden tiedostamisesta ja henkisen tason hoitomuodoista. Mutta ne, jotka kieltäytyivät omaksumasta henkiseen uudistumiseen liittyvää moraalista sitoutumista tai tasapainoista meediokykyjensä hyödyntämistä, eivät saavuttaneet samanlaista menestystä.

Olen hyvin selkeästi oivaltanut, että potilas on itse itsensä lääkäri ja jos hän halveksuu tätä totuutta, hoidon tavoiteltuja tuloksiakaan ei voida saavuttaa. Siihen tarvitaan henkilökohtaisia ponnisteluja, aitoa tahtoa parantua ja asennemuutosta, jotta kaivatut tulokset toteutuisivat. Näiden tekijöiden puuttuessa henkisen patologian hoidon ennuste ei ole lupaava. 

Tuotetiedot: Pehmeäkantinen, 183 sivua.