Luennot 2019

Jälleensyntymisprosessi -luentosarja

Yhä useammalle ihmisistä jälleensyntymä yleisellä tasolla on tunnettu ja hyväksytty tieteellisen tutkimuksen, filosofian sekä omakohtaisten elämänkatsomusten pohjalta. Luennot tuovat esiin tietoa jälleensyntymästä yleisesti sekä siihen liittyvistä eri vaiheista. Luentojen tiedot perustuvat pitkälti brasilialaisen lääkärin ja kansanvälisen lääketieteellis-spiritistisen yhdistyksen perustajan Marlene Nobre:n teoksiin. Sitä täydentävät otokset mm. Ian Stevensonin, Jim Tuckerin, Allan Kardecin sekä Chico Xavierin teoksista. Tämä tieto auttaa ymmärtämään, kuinka me itse kukin olemme tulleet tähän maailmaan ja kuinka voimme edesauttaa jälleensyntyviä lapsia suoriutumaan onnellisesti läpi jälleensyntymäprosessista. Se tuo esiin myös tärkeää tietoa raskaudenkeskeyttämiseen liittyvistä monien mieltä askarruttavista kysymyksistä. 

Tulkkaukset: Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 14.4.2019

Osa 1/3 – Pekka Kaarakainen – Tutkimuksia jälleensyntymästä ja tutkimusten tulokset. Jälleensyntymän tarkoitus, miksi jälleensynnymme? 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Osa 2/3 – Karen Dittrich – Esimerkkitapaus jälleensyntymäprosessista tuonpuoleisen näkökulmasta. 

Lähteenä Chico Xavierin meediokyvyllä 
välitetty teos Valonlähettiläät 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Osa 3/3 – Karen Dittrich – Kenellä on oikeus jälleensyntyä ja elää? 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Symposium on Medicine and Spirituality

Tämä tilaisuus on yhtenä osana kansainvälisten seminaarien sarjaa, Symposium on Medicine and Spirituality, jotka järjesttiin syksyn 2019 aikana Euroopassa (mm. Lontoo, Pariisi, Bonn, Tukholma, Kööpenhamina, Milano). Luennoilla ei rajoituta tarkastelemaan ihmistä pelkästään materialistisen ajattelutavan mukaisesti. Niissä tuodaan esiin tutkimuksia ja näkökulmia, jotka käsittelevät ihmistä ei-materiaalisen osatekijän (ts. sielun) sekä ruumiillisen kehon muodostamana kokonaisuutena. 

Luennoitsijat: Décio Iandoli Jr ja Andrei Moreira 
Tulkkaukset: Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 2.-3.11.2019

Ei fyysinen mieli – Décio Iandoli Jr

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Käpyrauhanen ja meediokyky – Décio Iandoli Jr

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tiede ja henkisyys – Décio Iandoli Jr

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Décio Iandoli Jr on brasilialainen, ruoansulatuselinten kirurgiaan erikoistunut lääkäri, joka toimii myös fysiologian opettajana paikallisessa yliopistossa (Anhanguera University). Leipätyönsä ohella hän toimii puheenjohtajana osavaltion lääketieteellis-spiritistisessä yhdistyksessä (Medical Spiritist Association, Mato Grosso do Sul). Kyseinen yhdistys tukeutuu toiminnassaan perinteisen lääketieteen rinnalla Allan Kardecin teoksissa koottuun oppiin. Décio on myös lukuisten teosten kirjoittaja (esim. Reincarnation as a Biological Law). 

Parannus ja itsensä parantaminen – Andrei Moreira 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kärsimys, sisäisen äänen kutsu – Andrei Moreira 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Energiasiirto – Andrei Moreira 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Andrei Moreira on Brasilialainen homeopatiaan erikoistunut lääkäri ja hänet on valittu lukuisiin vastuutehtäviin. Leipätyönsä lisäksi hän toimii mm. Minas Gerais -osavaltion lääketieteellis-spiritistisen yhdistyksen puheenjohtajana sekä avustavana meediona psykiatrisessa sairaalassa (Hospital Espírita André Luiz). Kyseinen spiritistinen sairaala tukeutuu toiminnassaan perinteisen lääketieteen rinnalla myös Allan Kardecin teoksissa koottuun spiritistiseen oppiin. Andrei on myös lukuisten monille kielille käännettyjen teosten kirjoittaja (esim. Healing and self-healing).