Kuinka spiritismi sai alkunsa

ALLAN KARDECIN OPIN YSTÄVÄT RY · JULKAISTU 07.02.2014 · PÄIVITETTY 27.05.2016

LÄHTEET: Henkien Kirja 2010, INTERNATIONAL SPIRITIST COUNCIL

Johdanto – III

Kuitenkin muutamat henkilöt, jotka olivat riittävän vaatimattomia myöntämään, että voisi ollakin niin, että luonto ei ole vielä paljastanut heille kaikkea, halusivat tarkastella ilmiötä omantuntonsa rauhoittamiseksi. Kävi kuitenkin niin, että ilmiö ei aina vastannut heidän odotuksiaan. Sillä perusteella, että ilmiö ei syntynyt jatkuvasti heidän mielensä mukaisesti ja heidän kokeilutavallaan, he tulivat kielteiseen johtopäätökseen. Tästä tuomiosta huolimatta pöydät jatkavat pyörimistä, ja voimme sanoa Galileon kanssa: ne liikkuvat sittenkin! Sen lisäksi kerromme vielä, että tapahtumat ovat moninkertaistuneet sillä tavalla, että ne ovat nykyään niin yleisiä, että enää tarvitsee vain löytää niille rationaalinen selitys.  Voiko ilmiön todellisuutta vastaan tehdä päätelmiä siitä tosiasiasta, että ilmiö ei synny aina identtisellä tavalla tarkkailijan tahdon ja vaatimusten mukaisesti? 

Eivätkö sähköiset ja kemialliset ilmiöt ole alistettuja tiettyihin olosuhteisiin, ja pitäisikö ne kiistää, koska ne eivät synny näiden olosuhteiden ulkopuolella?  Mitä yllättävää siinä on, että ihmisen fluidin [10] kautta tapahtuva kappaleiden liikkumisilmiö vaatii myös tietyt olosuhteet ja jää tuottumatta, kun tarkkailija omaan näkökulmaansa asettuen uskoo kykenevänsä käynnistämään ilmiön oman mielensä mukaisesti tai pakottaa sen noudattamaan tunnettujen ilmiöiden lakeja ottamatta huomioon, että uusille tosiasioille voi ja täytyy olla uusia lakeja? Tunteakseen nämä lait on tarpeen tutkia olosuhteita, joissa nämä ilmiöt tuottuvat, eikä tällainen tutkimus voi olla seurauksena muusta kuin hellittämättömästä, tarkkaavaisesta ja usein pitempiaikaisesta tarkkailusta.

Jotkut ihmiset vastustavat tätä siihen vedoten, että ilmiöissä on usein kyse ilmeisestä huijauksesta. Kysymme heiltä ensinnäkin, että ovatko he todellakin varmoja siitä, että ilmiöt ovat huijauksia, ja eivätkö he pitäneet huijauksena tai taikuutena sitä, mitä eivät pystyneet selittämään, samalla tavalla kuin talonpoika, joka piti ovelana silmänkääntäjänä erästä kokeitaan tehnyttä fysiikan tiedemiestä. Jos oletetaan, että joskus kyse on voinut olla huijauksesta, olisiko se syy kieltää tosiasia? Pitäisikö kieltää fysiikka, koska on olemassa silmänkääntäjiä, jotka esiintyvät fyysikkoina? Tämän lisäksi on syytä ottaa huomioon ihmisten luonteenpiirteet ja intressit, joita heillä harhaanjohtamiseen voisi olla. Onko kyseessä siis pilailu? Ihminen saa pilailusta viihdykettä hetken, mutta rajattomasti jatkettuna se on hyvin pitkästyttävää sekä pilailijalle että pilailun kohteelle. Sitä paitsi pilailussa, joka levittäytyy maailman äärilaidasta toiseen ja kaikista vakavamielisimpien, kunnioitetuimpien ja valistuneimpien persoonallisuuksien keskuudessa, olisi jotain vähintäänkin yhtä poikkeuksellista kuin ilmiö itsessään.

 IV

Jos ilmiöt, joihin käytämme aikaamme, olisivat rajoittuneet kappaleiden liikkeisiin, ne olisivat pysyneet fyysisten tieteiden alaisina. Näin ei kuitenkaan tapahtunut: niiden tarkoituksena oli johdattaa meitä eräänlaiseen outojen tapahtumien ilmiöön. Ilmiön löydyttyä keksittiin (emme tiedä kenen toimesta), että kappaleille annettu sysäys ei ollut ainoastaan seuraus fyysisestä sokeasta voimasta, vaan liikkeeseen vaikutti jokin älyllinen tekijä. Sen jälkeen, kun nämä päätelmät oli pantu alulle, päästiin kokonaan uudenlaiselle tarkastelujen kentälle. Useita arvoituksia tuotiin päivänvaloon. Onko itse asiassa olemassa jokin älyllinen voima? Siinäpä kysymys. Jos tämä älyllinen voima on olemassa, mikä se on, minkä luonteinen se on, mistä se on lähtöisin? Onko se ihmiskunnan yläpuolella oleva älyllinen tekijä? Ensimmäisestä kysymyksestä seurasi muita tämänkaltaisia kysymyksiä.

Ensimmäiset älylliset ilmaisut syntyivät pöytien kautta, jotka nousivat ilmaan ja tekivät yhdellä jalalla tietyn määrän lyöntejä. Ne vastasivat tällä tavalla kyllä tai ei kuhunkin esitettyyn kysymykseen. Tässä ei ollut vielä mitään vakuuttavaa skeptikoille, koska voitiin hyvin uskoa, että kaikki on sattuman tulosta. Tämän jälkeen onnistuttiin saamaan kehittyneempiä vastauksia kirjainten avulla: liikkuva esine löi kullakin kirjaimella olevan tietyn järjestyksenmukaisen määrän lyöntejä, jolloin muodostui lauseita ja virkkeitä, jotka vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Vastausten tarkkuus ja niiden vastaavuus kysymyksiin lisäsi hämmästystä. Arvoituksellinen olento ilmoitti kysyttäessä, minkä luonteinen olento hän oli, olevansa Henki [2] tai nero, ja antoi nimensä sekä useita muita tietoja itsestään. Tämä on hyvin huomionarvoinen seikka. Kukaan ei siis kuvitellut Henkiä [2] eräänä mahdollisena tapana selittää ilmiöitä; se oli itse ilmiö, joka paljasti tämän sanan. Tieteissä muodostetaan usein oletuksia, jotta saataisiin perusta järkeilylle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut tässä tapauksessa.

Tällainen kommunikaatio oli hidasta ja epäkäytännöllistä. Henki [2] (ja tämä on myös eräs huomionarvoinen seikka) osoitti toisen menetelmän. Yksi näistä näkymättömistä olennoista neuvoi kiinnittämään kynän koriin tai muuhun kappaleeseen. Kun kori asetettiin paperiarkin päälle, se alkoi liikkua saman tuntemattoman voiman johdosta, joka liikutti pöytiä. Tavanomaisen liikkeen sijasta kynä piirsikin itsekseen kirjaimia muodostaen sanoja, lauseita ja useiden sivujen tutkielmia kaikista korkeimmista filosofian, moraalin, metafysiikan, psykologian, jne. kysymyksistä sellaisella nopeudella kuin olisi käsin kirjoitettu.

Tämä neuvo annettiin samanaikaisesti Amerikassa, Ranskassa ja useilla muilla seuduilla.

Seuraavalla tavalla se annettiin Pariisissa 10. kesäkuuta 1853 yhdelle kaikista hartaimmalle opin kannattajalle, joka vuodesta 1849 lähtien oli pyhittänyt aikansa Henkien [2] kanssa kommunikointiin: ”Mene hakemaan viereisestä huoneesta pieni kori, kiinnitä siihen kynä, aseta se paperin päälle ja laita sormesi reunalle”. Hetkeä myöhemmin kori alkoi liikkua ja kynä kirjoitti hyvin luettavasti seuraavan lauseen: ”Kiellän ehdottomasti teitä kertomasta kenellekään, mitä sanon tässä. Seuraavalla kerralla kun kirjoitan, tulen kirjoittamaan paremmin.”

Kappale, johon kynä kiinnitetään, on pelkkä instrumentti, joten on täysin merkityksetöntä, minkä luontoinen tai muotoinen se on. Näin ollen kynälle etsittiin kätevämpi asettelu, ja monet käyttävätkin pientä kirjoituslautaa [11].

Kori tai kirjoituslauta [11] voidaan asettaa liikkeeseen ainoastaan tietyn kyvyn omaavien henkilöiden vaikutuksesta. Tällä kyvyllä varustettuja henkilöitä kutsutaan sanalla meedio [12], joka on välittäjä Henkien [2] ja ihmisten välillä. Olosuhteet, jotka antavat tämän kyvyn, johtuvat sekä fyysisistä että moraalisista syistä, jotka ovat vielä tuntemattomia, sillä on olemassa kaiken ikäisiä, molempia sukupuolia edustavia ja älyllisesti kaikentasoisesti kehittyneitä meedioita [12]. Se on muutenkin kyky, joka kehittyy harjoittelemalla.

V

Sittemmin huomattiin, että kori ja kirjoituslauta [11] eivät todellakaan olleet muuta kuin käden jatke. Ja kun meedio [12] otti kynän suoraan käteen, se rupesi kirjoittamaan lähes kuumeisesti sysäyksillä, jotka eivät olleet tahdonmukaisia. Tällä tavalla kommunikaatiot muuttuivat nopeammiksi, helpommiksi ja täydellisemmiksi. Tänään tämä tapa on yleisesti käytössä ja tämän kyvyn omaavien henkilöiden lukumäärä on huomattava ja kasvaa koko ajan. Lopulta kokeilut tekivät tunnetuksi useita muita variaatioita meediokyvyistä [3], ja saatiin tietää, että kommunikaatiot voisivat samalla tavalla ilmetä myös lausuttuina sanoina, kuultuna, näkynä, kosketuksena, jne. ja myös jopa Henkien [2] suoraan kirjoittamana, toisin sanoen ilman meedion [12] käden tai kynän apua.

Kun tämä tosiseikka oli selvillä, täytyi näyttää vielä toteen eräs olennainen kohta: meedion [12] osuus vastauksissa ja se osa, joka mekaanisesti ja moraalisesti voi olla heistä lähtöisin. Kaksi pääasiallista seikkaa, jotka eivät jäisi huomaamatta tarkkaavaiselta observoijalta, tekevät mahdolliseksi tämän kysymyksen ratkaisemisen. Ensimmäinen on tapa, jolla kori liikkuu meedion [12] vaikutuksen alaisena ainoastaan sormet asetettuna sen laidalle. Tarkastelu osoittaa, että meedion [12] on mahdotonta ohjata koria näin mihin tahansa suuntaan. Tämä mahdottomuus on ilmeistä ennen kaikkea silloin, kun kaksi tai kolme ihmistä yhdessä asettavat kätensä samalle korille. Sen lisäksi, että heillä pitäisi olla ilmiömäinen yksimielisyys liikkeistä, tarvittaisiin myös yksimielistä ajattelua, jotta he voisivat olla yhteneväisiä vastauksissaan esitettyyn kysymykseen.

Toinen tosiasia, joka ei ole vähemmän ainutlaatuinen, vielä lisää meedion [12] mahdollisen osuuden vaikeutta. Se on kirjoituksen tyylin radikaali muuttuminen sen mukaan, mikä Henki [2] kulloinkin on kirjoittamassa. Joka kerta kun sama Henki [2] palaa kommunikoimaan, vastaava kirjoitustyyli ilmenee. Olisi siis tarpeen, että meedio [12] olisi harjoitellut vaihtelemaan omaa käsialaansa kahdellakymmenellä eri tavalla ja että hän etenkin muistaisi mikä käsiala vastaa kutakin Henkeä [2].

Toinen seikka johtuu vastauksien luonteesta. Vastaukset ovat useimmilla kerroilla, erityisesti kun ne käsittelevät abstrakteja ja tieteellisiä kysymyksiä,  meedion [12] tuntemien asioiden ulkopuolella ja joskus meedion [12] älyllisen kapasiteetin yläpuolella. Tämän lisäksi meedio [12] ei useinkaan ole tietoinen siitä, mitä kirjoittaa Hengen [2] vaikutuksen alaisena eikä  hyvin usein myöskään ymmärrä tai käsitä esitettyä kysymystä. Kysymys nimittäin voidaan esittää meediolle [12] tuntemattomalla kielellä, tai jopa ajatuksissa. Myös vastaus voidaan antaa samalla kielellä. Lopulta tapahtuu usein niin, että kori kirjoittaa spontaanisti mistä tahansa asiasta ja täysin odottamatta ilman, että esitettäisiin mitään kysymystä.

Tietyissä tapauksissa vastauksista ilmenee senlaatuista tietämystä, syvällisyyttä ja ajattomuutta, ja ne ilmaisevat niin kehittyneitä ja yleviä ajatuksia, että ne eivät voi olla peräisin muusta kuin jostain korkeammasta älykkyydestä, joka on leimattu kaikista puhtaimmalla moraalilla.

Toisilla kerroilla vastaukset ovat niin kevytmielisiä, turhanpäiväisiä ja jopa arkisia, että järki kieltäytyy uskomasta niiden olevan lähtöisin samasta alkuperästä. Sellaista kielen moninaisuutta ei voi selittää muuten kuin sillä, että meedioiden [12] kautta itseään ilmaisevien älylliset tasot ovat erilaisia. Ovatko nämä älylliset olennot ihmiskuntaan kuuluvia vai ihmiskunnan ulkopuolelta? Tämä on seikka, joka vaatii selvennystä ja johon löytyy täydellinen selitys tässä teoksessa tavalla, jonka Henget [2] itse antoivat.

On siis selviä ilmiöitä, jotka syntyvät meidän normaalista havainnostamme poikkeavalla tavalla ja jotka eivät tapahdu mysteerinomaisesti vaan päinvastoin päivänvalossa. Ne ovat ilmiöitä, jotka eivät ole etuoikeus vain jollekin yksilölle, vaan joita kaikki voivat nähdä ja todeta ja joita tuhannet ihmiset toistavat joka päivä tahtonsa mukaisesti. Näillä ilmiöillä on väistämättömästi jokin aiheuttaja, ja siitä hetkestä, kun ne ilmentävät jonkin älyllisyyden ja tahdon toiminnan, ne eivät kuulu enää puhtaasti fyysisiin ilmiöihin.

Tämän asian suhteen on esitetty useita teorioita. Tutkiskelemme ne vuorollaan ja näemme, pystyvätkö ne tarjoamaan selityksen kaikkiin tarkasteltuihin tosiasioihin. Myöntäkäämme ennen kuin saavumme sinne asti. ihmisyydestä poikkeavien olentojen olemassaolo, koska sen selityksen ovat itseään ilmaisseet älylliset olennot antaneet. Katsotaan, mitä he meille kertovat.