Saara Nousiainen

Saara Nousiainen syntyi Suomessa, mutta hänen perheensä muutti Brasiliaan, kun hän oli
vielä vauva. Aina siitä lähtien kun hän oppi lukemaan hänen ja sisarusten velvollisuuksiin kuului lukea päivittäin muutama luku Raamattua. Jotkin Vanhan testamentin kohdat herättivät hänen uteliaisuutensa, kun jotkin toiset taas kauhistuttivat.

Kun hän oli yhdeksän tai kymmenen ja kuunteli isänsä ja muiden pastorien saarnoja, hän
ihmetteli: Miksi Jumala, joka on niin oikeudenmukainen, hyvä ja kaikkivaltias, panee ihmiset syntymään niin erilaisiin olosuhteisiin: niin monet äärimmäiseen köyhyyteen ja kurjuuteen vailla mahdollisuuksia elämässään ja toiset taas keskelle rikkautta ja yltäkylläisyyttä? Miksi hän luo yhdet älykkäiksi tai lukemattomin tavoin taitaviksi, toiset vaille älyä ja taitoja; yhdet terveiksi ja täydellisiksi ja toiset sairaalloisiksi, sokeiksi, kuuroiksi, raajarikoiksi jne.? Mutta Raamattu sen paremmin kuin pastorien saarnatkaan eivät antaneet hänelle uskottavia ja hyväksyttävissä olevia vastauksia.

Hän ihmetteli myös, miten erilaisia sisarukset ovat luonteeltaan jo lapsuudesta asti.
Toisten ollessa hyväkäytöksisiä ja jaloluontoisia toiset osoittavat taipumusta turmiollisuuteen ja epärehellisyyteen tai käyttäytyivät epäkunnioittavasti ja moraalittomasti.

Nämä, ja monet muut kysymykset vaivasivat häntä kovasti, kunnes hänen veljensä kertoi,
että hän oli perehtynyt näihin kysymyksiin, pääasiassa tutkimalla, mitä tiedemiehet ovat niistä sanoneet eri puolella maailmaa, ja todennut, että kaikki tämä saatu tieto oli täysin linjassa järjen kanssa, ihmiskunnan tämänhetkisen ymmärryskyvyn mukaista. Veljen selitykset tekivät tuosta hetkestä Saaran elämän onnellisimman, sillä sen tuoma valo toi hänelle sisäisen rauhan.

Aikuiseksi tultuaan ja päästyään perille kaikista näistä asioista hän päätti, että hänen
elämäprojektinsa olisi tarjota näitä vastauksia kaikille, joita ne voisivat kiinnostaa. Nyt Suomessa, synnyinmaassaan, hän tarjoaa Mitä tapahtuu elämän jälkeen -kirjassaan kiinnostuneille nämä perustiedot asiasta, joka on niin tärkeä ja olennainen nykyisyydellemme ja ennen muuta tulevaisuudellemme.