Allan Kardec

Meedioiden kirja

Luettuaan Meedioiden Kirjan jokainen voi ymmärtää kuinka Henkien olemassaolo ja heidän ilmaisunsa ovat täysin luonnollinen osa todellisuuttamme, vaikkakin tietämättömyys usein sekoittaa ne yliluonnolliseen ja taikauskoon. Teos tuo johdonmukaisesti esille, mitä Henget todellisuudessa ovat ja kuinka he voivat ilmaista itseään meidän fyysisessä maailmassamme. Tämän tuntemuksen näkökulmasta jokainen lukija voi itse arvioida myös omassa elämässään kohtaamiaan asioita.

Vuosia kestäneen tutkimustyön ja lähdeaineistojen vertailun jälkeen Allan Kardec sisällytti Meedioiden Kirjaan seikkoja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä ymmärtää meediokyvyn kanssa tekemisissä oleville ihmisille. Näitä ohjeita seuraten meediokyky – Luojan ilmaiseksi antama lahja –ohjautuu ihmisen moraaliseen kehittämiseen. Teos näyttää selvin esimerkein mitkä seikat vaikuttavat kommunikointeihin sekä Henkiin liittyviin ilmiöihin yleisesti. Tämä tieto on erittäin hyödyllinen myös niille ihmisille, jotka eivät koskaan ole nähneetkään mitään Henkien ilmaisua, mutta haluavat ymmärtää paremmin kuinka yhteys tuonpuoleiseen on mahdollinen. Tämän lisäksi jokaisen on hyvä tuntea paremmin sitä jatkuvaa vuorovaikutusta, joka meidän jokaisen kohdalla on olemassa ruumiillisen maailman ja Henkien maailman välillä.

Tämä teos on kolmas Allan Kardecin suomeksi käännetyistä kirjoista. Edeltävänä lukemisena suosittelemme aikaisemmin käännettyjä teoksia: Henkien Kirja ja Evankeliumi Spiritismin Mukaan, joiden edeltävä tuntemus on olennaisen tärkeää.

Tuotetiedot: Pehmeäkantinen, 560 sivua.

“Ymmärrä ensin ja tulet uskomaan myöhemmin jos niin haluat.”
“Olennaista on, että ihminen käyttää spiritismiä moraalisen kehittymisensä hyväksi.”
                                                                                        (Meedioiden Kirja, kohta 51)