Luennot 2017

Allan Kartecin kirja Genesis – julkaisutilaisuus – Mikko Kyöstilä (VTM) 

Vääksy, Metsätähtisäätiö, 5.2.2017

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Spiritismi palaa Eurooppaan ja tuo henkistä valoa nykypäivän ihmiselle – Lars Omdal, norjalainen lääkäri, tulkkaus Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 5.3.2017

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Allan Kardecin koontama oppi ja homeopatia – Andrei Moreira, tulkkaus Pekka Kaarakainen 

Vääksy, Metsätähtisäätiö 2.4.2017

Allan Kardecin koontamalla spiritismillä eli henkiopilla on historiallinen yhteys homeopatiaan. Yksi Kardecin elämäntyötä ohjaavista Hengistä oli Samuel Hahnemann, joka elämänsä aikana oli kehittänyt homeopatiasta systemaattisen hoitomuodon. Hänen kommunikointeja kohdataan Kardecin teoksissa. Nykypäivänä homeopatia on monien spiritistisen elämännäkökulman omaksuneiden lääkäreiden tutkimuksen ja erikoistumisen osa-alueena. 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Brasilialainen Andrei Moreira on homeopatiaan erikoistunut lääkäri ja hänet on valittu lukuisiin vastuutehtäviin. Leipätyönsä lisäksi hän toimii mm. Minas Gerais osavaltion lääketieteellis-spiritistisen yhdistyksen puheenjohtajana sekä avustavana meediona psykiatrisessa sairaalassa (Hospital Espírita André Luiz). Kyseinen spiritistinen sairaala tukeutuu toiminnassaan perinteisen lääketieteen rinnalla myös Allan Kardecin teoksissa koottuun oppiin. Andrei on myös lukuisten monille kielille käännettyjen teosten kirjoittaja.

Perhe elämän esikouluna – Eija Orpana

Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.5.2017

Divaldo Francoa elämäntyössä opastava Henki Joanna de Angelis on kirjoittanut kymmeniä kirjoja ja kaksi niistä Onnellinen Elämä ja Perhetähdistö on jo käännetty suomen kielelle. Joanna de Angelis ja hänen tekstinsä ovat hyvin lähellä Eija Orpanan sydäntä. Luennossa Eija kertoo perheestä ja sen merkityksestä meille jokaiselle henkimaailman näkökulmasta. Miksi olemme yhdessä, miksi juuri nuo ihmiset ovat perheessäni? Tässä luennossa meille annetaan vastauksia näihin joskus mieliä askarruttaviin kysymyksiin. 


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Eija Orpana on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja juuri lapset ovat hänelle olleet aina rakkaita. Eija on saanut paljon oppia monilta henkisen tien kulkijoilta läpikäydessään itse elämän koulun raskaitakin luokkia. Eija osallistui myös lokakuussa 2015 järjestettyyn ryhmämatkaan Brasiliassa, jolloin tutustuttiin siellä toimiviin spiritistisiin keskuksiin, hyväntekeväisyysinstituutioihin ja sairaalaan. Näiden toiminta nojaa Allan Kardecin teoksissa esitettyihin periaatteisiin. Brasilian matkasta lähtien Eija on tehnyt vapaaehtoistyötä ja tukenut Divaldo Francon perustamaa hyväntekeväisyysjärjestöä vähäosaisten lasten hyväksi.

Seminaari 17.9.2017 – Meediokyky Jeesuksen jalanjäljillä 

Luennoitsijat:  Marta Antunes ja Fátima de Conceicão
Tulkkaukset: Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 

Marta Antunesilla on monen vuosikymmenen kokemus meediokyvyn opiskelusta ja harjoittamisesta. Leipätyönsä ohella hän on ollut kehittämässä Brasiliassa tänäkin päivänä yleisesti käytössä olevaa meediokyvyn opiskelun ja harjoittamisen ohjelmaa. Hänet on valittu Brasilian spiritistisen liiton varapuheenjohtajaksi. 

Toiminnan laajuudesta Brasiliassa kertoo se, että vuonna 2010 tehdyn kartoituksen mukaan siellä asuu 
n. 4 000 000 spiritismin elämänkatsomuksen omaksunutta ihmistä ja toimii yli 13 000 spiritististä keskusta. Lisäksi ympäri maata on 1495 spiritismin periaatteita toteuttavaa hyväntekeväisyysjärjestöä. Tämän lisäksi maassa on myös lukuisia spiritismin periaatteita kunnioittavia kouluja ja sairaaloita. Noin 90 % näistä instituutioista soveltaa toiminnoissaan ainakin osittain tämän kansallisen kattojärjestön tukimateriaaleja ja kehittämisohjelmaa.

Henkinen hoito spiritistisessä keskuksessa 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Meediokyvyn opiskelu ja harjoittaminen, 
osa 1


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Meediokyvyn opiskelu ja harjoittaminen, 
osa 2 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Meediokyky ja Evankeliumi 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.