Luennot 2016

Meediokyky spiritsmin näkökulmasta – Tania Regina Cacador, tulkkaus Pekka Kaarakainen

"Meediokyky on pyhä kyky, jota täytyy harjoittaa pyhästi, uskonnollisesti."  (Evankeliumi Spiritismin Mukaan)

Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.2.2016

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Sovinnon tekeminen itsensä, perheensä ja Luojan kanssa – Andrei Moreira, tulkkaus Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.2.2016

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Uuden aikakauden lapset – Michelle Kaarakainen, tulkkaus Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.2.2016

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Brasilian matkalta opittua – mitä vierailut brasilialaisiin spiritistisiin keskuksiin meille opettivat, osa 1 

Lokakuussa 2015 järjestettiin ryhmämatka tutustumaan Brasiliassa toimiviin spiritistisiin keskuksiin, hyväntekeväisyysinstituutioihin ja sairaalaan, jotka toiminnassaan nojaavat Allan Kardecin teoksissa esitettyihin periaatteisiin. Matkalle osallistuneet kertovat kokemuksistaan ja havainnoistaan.  

Vääksy, Metsätähtisäätiö 6.3.2016

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Jeesuksen vertaus epärehellisestä huoneenhaltijasta – Cristina Rijskamp, tulkkaus Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 3.6.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Brasilian matkalta opittua, osa 2 – Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 5.6.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mitä elämä on – Pekka Kaarakainen

DescripLuento käsittelee elämää laajemmasta näkökulmasta kattaen myös syntymää edeltäviä ja kuoleman jälkeisiä vaiheita. Se vastaa Allan Kardecin koontamaan tietoon perustuen niin monelle mieliin nousseisiin kysymyksiin: ”Miksi elämässä kohdataan niin paljon vaikeuksia? Onko elämällä jokin suurempi tarkoitus? Mitä arvoa elämällä on?” Luento sisältää esimerkkitapauksia ihmisistä, jotka ovat vaikeuksiensa kautta saaneet suuremman sisällön elämälleen. Lisäksi luento tuo esiin hyödyllistä tietoa niille ihmisille, joka haluavat suojella elämää ja lisätä sen arvostusta. 

Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.8.2016

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tilaisuuden luennoija Pekka Kaarakainen asui työtehtävissä 7 vuoden ajan Brasiliassa. Siellä hän tutustui paikallisen spiritistisen keskuksen hyväntekeväisyystoimintaan, joka jätti lähtemättömän vaikutuksen. Omat havainnot, opinnot ja Allan Kardecin teoksien lukeminen avasivat entisen skeptikon ymmärtämään elämää laajemmasta näkökulmasta. Tänä päivänä hän tekee vapaaehtoistyötä, jonka päämääränä on saada Allan Kardecin teosten sisältö paremmin tunnetuksi myös Suomessa. ”Tiedän, että ulkomailla tämä tieto auttaa jo miljoonia ihmisiä.”

Tiedemies avasi oven henkien maailmaan – Mikko Kyöstilä

Luento kertoo ranskalaisen Allan Kardecin (1804-1869) valtavasta ja koko ihmiskunnan kannalta merkittävästä elämäntyöstä ja miten se on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä kasvavasti ihmisten maailmankatsomukseen tänäkin päivänä. Lisäksi luennossa tuodaan tietoa siitä, miten tiede alkaa tulla mm. ajattelun ja tietoisuuden osalta samoille linjoille. 

Vääksy, Metsätähtisäätiö 4.9.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mikko Kyöstilä (VTM) on tutustunut Allan Kardecin teoksiin muutaman vuoden ajan viikottaisessa Vääksyn luku- ja keskusteluryhmässä sekä toiminut kirjojen oikolukijana ja kääntäjänä. Hän osallistui myös v. 2015 matkalle, jonka ohjelmaan kuului tutustuminen Brasilian spiritistisiin keskuksiin, hyväntekeväisyysinstituutioihin ja sairaalaan.

Meediokyvyn kanssa oppien – Karen Martiniano, tulkkina Pekka Kaarakainen 

Luento kertoo henkilökohtaisiin kokemuksiin rinnastettuna meediokyvystä, siihen perehdyttävästä opiskelusta sekä meediokyvyn harjoittamisesta. Luennon pitää Karen Martiniano portugaliksi ja se tulkataan suomeksi. 

Vääksy, Metsätähtisäätiö 2.10.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Karen Martiniano on syntyperältään brasilialainen. Meediokyky ja siihen liittyvät haasteet ovat hänelle tuttuja jo pienestä pitäen. Hän toimii aktiivisena jäsenenä yhdessä Allan Kardecin teoksiin perehtyvässä opintopiirissä. Tämän ohella hän toimii vapaaehtoistyöntekijänä Allan Kardecin opin ystävien kouluttamassa meediokykyä harjoittavassa ryhmässä, jossa toiminnan päämääränä on kärsivien Henkien auttaminen.

Mitä jokaisen olisi hyvä tietää obsessiosta 
– Antonia Marilene da Silva, tulkkaus Pekka Kaarakainen

Luennossa kerrotaan mm. obsession eri ilmenemis- muodoista, syistä, diagnostiikasta, ennaltaehkäisystä ja terapiasta, sekä Divaldo Francon kirjasta Obsessio

Määritelmä: "Obsessio on jatkuvaa toimintaa, jota pahantahtoinen Henki harjoittaa yksilöön.”

Vääksy, Metsätähtisäätiö 6.11.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Antonia Marilene da Silva on brasilialainen lääke- tieteen tohtori, joka toimii kardiologian apulaisprofes- sorina Brasílian yliopistossa. Meediokyky ja siihen liittyvät haasteet ovat hänelle tuttuja lapsesta saakka. 

Ajatus ja terveys – Antonia Marilene da Silva, tulkkaus Pekka Kaarakainen.

Helsinki 7.11.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Paradigma 2016
Mikko Kyöstilä: Allan Kardecin elämä 

Kuvaus: SERIHALDON PRODUCTION
Editointi: Shadow Camera
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Rajatieto TV / Luennot - Production 2016

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.