Allan Kardec

Allan Kardecin muotokuva       L'Illustration-lehdessä 
vuonna 1869. 

Hippolyte Léon Denizard Rivail syntyi Lyonissa, Ranskassa, 1804.  Hän sai koulutuksensa yhdessä tuon ajan merkittävimmistä oppilaitoksista – maineikkaassa Johan Heinrich Pestalozzin Instituutissa, Sveitsissä.  Siellä hän hankki monikulttuurisen, avoimen ajattelutavan ja oppi kokeellisen menettelytavan ja oppi kokeellisen menetelmän soveltamisen tutkimuksiinsa.  Hän oli arvostettu opettaja, useiden kirjojen kirjoittaja sekä arvossapidettyjen yhteisöjen jäsen.  Hänellä oli merkittävä vaikutus Ranskan ja Saksan opetusjärjestelmän uudistamisessa. 

1800-luvun puolivälissä hän kohtasi selittämättömän ilmiön ja ymmärtäen kyseisen asian tärkeyden hän aloitti sen perinpohjaisen tutkimisen soveltaen kokeellista menetelmää.  Hän ei koskaan laatinut ennalta omaksuttuja teorioita vaan observoi, vertaili ja teki johtopäätökset etsien aina syytä ja logiikkaa havaituille tosiasioille.  Hän laati ennalta valmistettuja, systemaattisesti esitettyjä kysymyssarjoja, kirjasi saamansa vastaukset ja havaintonsa ja järjesteli saamansa tiedot systemaattisesti.  Tästä syystä häntä kutsutaankin spiritistisen opin koontajaksi.  

Kun hänen tutkimuksensa käsittivät kokonaisen opin mittasuhteet, hän päätti julkaista Henkien Kirjan 18. huhtikuuta 1857, jolloin hän otti käyttöön Allan Kardecin kirjailijanimen.  Myöhemmin Allan Kardec julkaisi Henkien Kirjan eri osa-alueita yksityiskohtaisemmat teokset: Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, sekä Genesis.  Lisäksi hän julkaisi kuukausittain ilmestyvää La Revue Sprite -lehteä, sekä kaksi tutkielmaa: Mitä on spiritismi ja Spiritismi lyhyesti. Tämä uhrauksellisen työn tuloksena saatu kirjallinen materiaali on tuottanut ja tuottaa kasvavasti helpotusta miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.