Francisco Xavier

Paremmassa maailmassa

Henkikirjailijamme Andre Luiz kertoo meille erilaisista henkisen tasapainottomuuden tapauksista ja syistä johtuvista seurauksista, mm. aivotoiminnasta, seksu- aalisuudesta ja skitsofreniasta, joihin ’hulluuteen’ upottautuneet voivat joutua; sekä niistä lukuisista valonhenkien avunantotoiminnoista olemassaolon
erilaisilla alueilla. Eikä mikään lakkauta heidän ystävällistä yhteistyötään, lohduttavaa välittämistään tai kehitystä edistävää palveluaan. 

”Ennen kaikkea, jotta voimme olla todellisia laillisia auttajia kärsiville hengille, olkoot he sitten jälleen-syntyneitä tai ruumiittomia, on meidän välttämätöntä
ymmärtää pahuus hulluutena, kapinallisuus välin- pitämättömyytenä ja epätoivo sairautena. Kuitenkin jokaisessa tilanteessa, johon meidät johdetaan on aina kohteena olevan hyödyksi kätkettyjä opetuksia. Korkeamman suunnittelijat eivät koskaan kohdista meitä asioihin ja olosuhteisiin, jotka ovat tarpeettomia.
Näin ollen sama Jumalallinen voima, joka takaa ihmisille hyväilevän tuulen, aiheuttaa heille tuhoisan myrskyn… Molemmat ovat kuitenkin välttämättömiä
elementtejä kunniakkaassa elämässä.”

KIRJA ILMESTYY LÄHIAIKOINA.