Yhdistyksen päämäärät 

Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä.

Yhdistyksen toiminta perustuu Allan Kardecin spiritistisen opin teoksiin sekä niitä täydentäviin teoksiin (kirjoittajina mm. Francisco Cândido Xavier, Léon Denis ja Divaldo Franco). Toiminnassa tukeudutaan kansainvälisen keskusjärjestön (International Spiritist Council) eri maiden edustajien yhteisen harkinnan perusteella laatimaan tukimateriaaliin. 

Päämäärä I

Edistää Allan Kardecin koontaman spiritistisen opin eli spiritismin tunnetuksi tulemista sen alkuperäisessä merkityksessään ja edesauttaa aiheesta kiinnostuneiden ihmisten mahdollisuuksia saada siitä tietoa.

Päämäärä II

Lisätä ihmisten mahdollisuuksia opiskella säännöllisesti yhdessä Allan Kardecin spiritististä oppia, mitä kautta siitä kiinnostuneet saavat syvällisempää näkemystä ja tukea.

Päämäärä III

Toteuttaa ja tukea Allan Kardecin spiritismin periaatteiden mukaista hyväntekeväisyyden laaja-alaista harjoittamista. 

Päämäärä IV

Pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitseviin mielipiteisiin ja asenteisiin niin, että ihmiset eivät ajautuisi vaikeassakaan elämäntilanteessa tekemään itsemurhaa tai aborttia ja tuoda lohtua niille, jotka kärsivät tällaisten tekojen seurauksista.

Päämäärä V

Edesauttaa ihmisen perusolemuksen syvällisempää ymmärtämistä opiskelun, valistuksen sekä yhteistoiminnan kautta sellaisten yhdistysten, oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa, joilla on vastaavia päämääriä tai toimintamuotoja.

Päämäärä VI

Edistää eri spiritististen yhdistysten ja opiskeluryhmien yhteydenpitoa ja yhteishenkeä sekä spiritismin syvällisempää ymmärtämistä.

Toimintatavat päämäärien saavuttamiseksi  

Lisätietoja yhdistyksestä ja toiminnasta: posti(at)henkioppi.fi 

Yhdistyksen hallitus 

Puheenjohtaja: Pekka Kaarakainen  pekka.kaarakainen(at)henkioppi.fi
Rahastonhoitaja: Thais Jalonen  thais.jalonen(at)henkioppi.fi 
Varapuheenjohtaja: Veikko Roininen  veikko.roininen(at)henkioppi.fi

Hallituksen varajäsenet
Eva Roos-Rautakorpi  eva.roos-rautakorpi(at)henkioppi.fi 
Arto Paajanen  arto.paajanen@henkioppi.fi 

Lahjoitustili

Yhdistykselle voi tehdä lahjoituksia vapaaehtoistyön tukemiseksi. 

Maksun saaja:  Suomen Henkiopin Liitto ry
Tilinumero:       FI 933131 1001 171747
Viite:                 Lahjoitus