Henki

Viite [2]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):   Esprit

Portugalin kielellä:                            Espírito

Englannin kielellä:                            Spirit

Termi käännettynä suomen kielelle:  Henki


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Sanalla Henki tarkoitetaan älyllistä, ei-materiaalista olentoa, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. Ruumiillisen elämän aikana Henki on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi [5]. Kuoleman jälkeen Henki eli sielu [5] irtaantuu lyhyemmän tai pitemmän ajanjakson jälkeen ruumiista ja palaa Henkien maailmaan [4] säilyttäen yksilöllisyytensä.

Lisää termiin liittyen:
Ruumis on kuin vaate, joka on tietyn aikaa Hengen eli sielun [5] käytettävissä ja hajoaa ruumiillisen elämän loputtua.
Huomaa alla[2a] tämän termin merkitys silloin, kun se on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 134, 149 & 163:


Viite [2a]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):   Esprit

Portugalin kielellä:                            Espírito

Englannin kielellä:                            Spirit

Termi käännettynä suomen kielelle:  Henki


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Henkien Kirjassa, kun tämä termi on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kyseessä on tietyn yksilön Henki [2], kuten erään ihmisen Henki [2]. Kun termi henki on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella, sillä ei tarkoiteta yksilöä vaan yleisesti maailmankaikkeuden ei-materiaalista, älyllistä tekijää [9]. Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget [2] voidaan käsittää älyllisen tekijän [9] eli hengen yksilöllistymiksi.

Ks. Henkien Kirja – 23 & 79: