Älyllinen tekijä

Viite [9]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Principe intelligent

Portugalin kielellä:                             Princípio inteligente

Englannin kielellä:                             Intelligent principle

Termi käännettynä suomen kielelle:  Älyllinen tekijä¹


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Maailmankaikkeus koostuu kolmesta pääasiallisesta osasta:
1. Jumala, Luoja, kaikkien asioiden isä
2. älyllinen tekijä¹ eli henki [2a]
3. materiaalinen tekijä eli materia.

Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget [2] voidaan käsittää älyllisen tekijän eli hengen [2a] yksilöllistymiksi.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – 23, 27 ja 79