Sielu

Viite [5]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Âme

Portugalin kielellä:                             Alma

Englannin kielellä:                             Soul

Termi käännettynä suomen kielelle:  Sielu


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Ruumiillisen elämän aikana Henki [2] on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi [5]. Sielu on ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. (ks. viite [2]).

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 134: