Meediokyky

Viite [3]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Médiumnité

Portugalin kielellä:                             Mediunidade

Englannin kielellä:                             Mediumship

Termi käännettynä suomen kielelle:  Meediokyky


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Merkitys yleisesti: latinaa [medium] = välillinen, välittäjä

Kyky havaita Henkien [2] vaikutuksia. Tämä kyky on lähes kaikilla ihmisillä ja ilmenee hyvin erityyppisenä ja hyvin eritasoisena. Tätä kykyä riittävästi omaava henkilö voi palvella välittäjänä Henkien [2] ja ihmisten välillä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MEDIUNIDADE