Pyörivä pöytä

Viite [8]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Table tournante

Portugalin kielellä:                             Mesa girante

Englannin kielellä:                             Table-turning

Termi käännettynä suomen kielelle:  Pyörivä pöytä


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Ranskassa ja muuallakin 1850-luvulla usein havaittu ilmiö, jossa pöydän nähtiin tekevän liikkeitä (kohoavan ilmaan, pyörivän sekä tekevän äkkinäisiä liikkeitä ilmassa, koputtavan lattiaa jne., vaikka sen ääreen istuneet henkilöt perääntyivät ja etääntyivät sivummalle) ilman fyysisesti havaittavaa aiheuttajaa. Allan Kardecin elämäntyö alkoi tämän fyysisen ja kiistattomasti havaitun ilmiön tutkimisesta.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita, MESA GIRANTE; Henkien Kirja – Johdanto I & Loppupäätelmä III