Vitaali tekijä

Viite [6]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Principe vital

Portugalin kielellä:                             Princípio vital

Englannin kielellä:                             Vital  principle

Termi käännettynä suomen kielelle:  Vitaali tekijä¹


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Elämä on seuraus vitaalin tekijän¹ vaikutuksesta/toiminnasta materian kanssa. Vitaali tekijä¹ on syy materian eläväisyyteen. Vitaali tekijä¹ on materiaalisen elämän alkuperuste kaikille orgaanisille olioille, kuten ihmisille, eläimille ja kasveille.

Elinten yhdistelmä muodostaa erään tyyppisen mekanismin, joka on elimissä olevan sisäisen aktiviteetin tai vitaalin tekijän¹ ”vetämä”. Vitaali tekijä¹ on orgaanisten kehojen liikkeelle paneva voima. Samanaikaisesti kun vitaali tekijä¹ antaa virikkeitä elimille, elinten toiminta kiihtyy ja kehittää vitaalin tekijän¹ aktiviteettia samalla tavalla kuin lämpö kehittyy hankauksen kautta.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 67: