Vitaali fluidi

Viite [16]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Fluide vital

Portugalin kielellä:                             Fluido universal

Englannin kielellä:                             Vital fluid

Termi käännettynä suomen kielelle:  Vitaali fluidi¹


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Vitaali tekijä [6] on peräisin eräästä maailmankaikkeudellisesti levittäytyneestä erityislaatuisesta fluidista [10]. Tämä on siis vitaali fluidi¹, joka joidenkin mielipiteiden mukaan ei millään tavalla eroa eläimellisestä sähköisestä energiasta, jolle annetaan myös nimiä magneettinen fluidi, hermostollinen fluidi jne.

Elimet tulevat ns. kyllästetyiksi vitaalilla fluidilla¹. Tämä vitaali fluidi [16] antaa kaikille organismin osille aktiviteetin. Vitaali fluidi [16] ehtyy ja voi tulla riittämättömäksi ylläpitämään elämää, jos sitä ei uudisteta imeyttämällä ja sulauttamalla niitä aineita, jotka sitä sisältävät.

Vitaalin fluidin [16] määrä ei ole kaikissa orgaanisissa eliöissä sama. Sen määrä vaihtelee lajin mukaan, sen määrä vaihtelee kussakin yksilössä ja sen määrä on erilainen saman lajin eri yksilöissä. On olemassa joitakin, jotka ovat ns. kyllästettyjä vitaalilla fluidilla [16], kun taas toisilla on sitä ainoastaan juuri välttämätön määrä. Sen takia elämä on joillekin aktiivisempi, energisempi ja tietyllä tavalla yltäkylläisempi.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 70: