Ruumiillistua

Viite [17]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Incarner

Portugalin kielellä:                             Encarnar

Englannin kielellä:                             Incarnate

Termi käännettynä suomen kielelle:  Ruumiillistua


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Ruumiillistumisella tarkoitetaan ruumiiseen syntymistä. Kun Henki [2] tulee syntymään, se lähestyy (itsensä tai muiden toimesta) äitiään ja yhdistyy uuteen ruumiilliseen olentoon, joka muodostuu hedelmöityksen hetkestä lähtien. Se tulee asteittain kehittymään alkiosta sikiöksi, kunnes syntyy. Koska Henki [2] kokee kehitystaipaleellaan lukuisia perättäisiä ruumiillisia elämiä, termin ruumiillistuapaikalla käytetään myös termiä jälleensyntyä.  Toisin kuin eräissä muissa uskomuksissa, ruumiillistuminen ei koskaan tapahdu kehityksen vastaisesti. Näin ollen ihmisen Henki [2] ei voi tulevassa elämässä elävöittää esim. eläimen ruumista, koska eläin on kehitysasteeltaan alemmalla tasolla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – ENCARNAR; Henkien Kirja – 166…170 & 222: