Magnetismi

Viite [13]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Magnétisme

Portugalin kielellä:                             Magnetismo

Englannin kielellä:                             Magnetism

Termi käännettynä suomen kielelle:  Magnetismi¹


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Spiritistisessä opissa [1] termillä magnetismi¹ ei tarkoiteta magnetismia sen yleisesti fysiikassa tunnetussa merkityksessä, vaan viitataan animaaliseen magnetismiin.

Niin kuin normaalilla magneetilla on fyysinen vaikutus magneettikentässä, myös animaalisen magnetismin vaikutuksesta henkilöllä/ryhmällä on psyykkinen ja/tai orgaaninen vaikutus toiseen henkilöön/ryhmään. Sillä tarkoitetaan hienojakoista energiaa, jota me emme normaalisti havaitse ja joka säteilee ihmisen sielusta [5] tai Hengistä [2]. Animaalisen magnetismin vaikutus voidaan havaita mm. hypnoosissa ja valveilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MAGNETISMO