Somnambulismi

Viite [14]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Somnambulisme

Portugalin kielellä:                             Sonambulismo

Englannin kielellä:                             Sonambulism

Termi käännettynä suomen kielelle:  Somnambulismi¹


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Tyypillisesti somnambulismi¹-ilmiö tapahtuu nukkuessa, jolloin ihminen voi puhua ja jopa kävellä tiedostamattaan. Herättyään tästä tilasta henkilö ei useinkaan pysty kokonaisuudessaan muistamaan, mitä koki. Vastaava olotila voidaan saada provokoitua magnetismin [13] avulla. Tätä termiä käytetään tilasta, jossa ihminen on unta syvemmässä transsissa. Tällöin sielu [5] on suurimmalta osin vapautunut ruumiista (ollen kuitenkin vielä side, joka yhdistää ne). Tietyillä selvännäkijöillä em. voi tapahtua valveilla ollessa spontaanisti.

Ks. Henkien Kirja – 455, 425…438