Perispirit eli henkinen keho

Viite [7]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Périsprit

Portugalin kielellä:                             Perispírito

Englannin kielellä:                             Perispirit

Termi käännettynä suomen kielelle:  Perispirit eli henkinen keho


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Termi tulee sanoista: périphéric (suomeksi: perifeerinen, reuna-, ulompi) ja esprit (suomeksi henki).

Sielulla [5] on kaksi päällystettä: Yksi hienojakoinen ja kevyt, joka on ensimmäinen ja jota kutsumme perispiritiksi (eli henkiseksi kehoksi). Toinen tiheä, materiaalinen ja painava, joka on materiaalinen keho eli ruumis. Sielu [5] on näiden päällysteiden (materiaalinen- ja henkinen keho) keskus niin kuin alkion ydin.

Ihminen on muodostunut kolmesta olennaisesta osasta:
1: ruumis eli materiaalinen olento, yhdenmukainen eläinten ruumiiden kanssa ja saman vitaalin tekijän [6] elävöittämä
2: sielu [5] eli ruumiillistunut [17] Henki [2], joka on ruumiissa
3: välittävä tekijä tai perispirit (eli henkinen keho), puolimateriaalinen aine, joka toimii Hengelle [2] ensimmäisenä päällysteenä ja yhdistää sielun [5] ja materiaalisen kehon. Ne ovat kuin hedelmän siemen, hedelmäliha ja kuori.

Puolimateriaalinen perispirit (eli henkinen keho) on ominaisuuksiltaan ei-materiaalisen Hengen [2] ja materiaalisen kehon (eli ruumiin) väliltä. Se toimii välittäjänä ruumiin ja Hengen [2] välillä ja on tarpeen, jotta Henki [2] voisi olla yhteydessä materiaan ja päinvastoin.

Perispiritillä (eli henkisellä keholla) on se muoto, jonka Henki [2] haluaa, ja sellaisena se näyttäytyy teille joskus unessa tai valveilla voiden ottaa näkyvän ja jopa koskettamalla tuntuvan muodon.

Ks. Henkien Kirja – 95, 135, 141, 257